Hällristning L1943:8332 i Härkeberga 🇬🇧
Foto av Hällristning L1943:8332 i Härkeberga
Foto av Hällristning L1943:8332 i Härkeberga
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,6x4,5 m (N-S) med minst 5 skepp och 11 älvkvarnar. Skeppen är 0,6-1,32 m l. Därjämte spår av ytterligare 4 skepp.Älvkvarnarna är 4-8 cm diam och 0,5-2 cm dj. I mot Ö sluttande häll. Älvkvarnarna identifierade. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Härkeberga socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränholme."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"230 m NNV om manbyggnaden på Valgeby 3:3, 3 m VSV om åker."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.687869
Longitud: 17.218557
Lämnings-ID: L1943:8332
Riksantikvarieämbetets ID: Härkeberga 135:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Härkeberga
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/dd62892e-8d91-4b6d-98fa-61984bf07ec3