Hällristning L1943:8330 i Härkeberga 🇬🇧
Foto av Hällristning L1943:8330 i Härkeberga
Foto av Hällristning L1943:8330 i Härkeberga
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1x1 m med 4 skepp, 36-55 cm l. Ett skepp har spantstreck. I låg häll. Moränbunden betesmark. 30 m SÖ torpet Pattasbo, 14 m SSV uthus och 15 m N om stensättning. 2 älvkvarnar 2 cm diam och 1 cm dj. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Härkeberga socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränbunden betesmark."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.672591
Longitud: 17.155644
Lämnings-ID: L1943:8330
Riksantikvarieämbetets ID: Härkeberga 133:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Härkeberga
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/dfd4613a-042b-4471-9b7f-311c9f00da32