Hällristning L1943:8269 i Härkeberga
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning i toppen och stark VSV-sluttning av fast häll. ytanär ca 3x1,6 m (ÖSÖ-VNV). Ristningen består av ca 3 skepp och ca15 älvkvarnar. Skeppen är 9,55-0,65 m l Grunt ristade. Älvkvarnarna är 4-6 cm diam, 0,5-1,5 cm dj. 0,5 och NÖ om ristningen är årtalet 1913 inhugget. 17-18 m Ö 20cg N om ristningen är en liten mordfast sten, i vilken en orm? är inhuggen i senare tid jämte årtalet 1920 och initialerna E. S. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Härkeberga socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränrygg (NNV-SSÖ)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"20 m NV om manbyggnad, 5 m Ö om sämre brukningsväg samt intill och NNV om häck."
Vill du se flera runstenar i Härkeberga socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.686155
Longitud: 17.220544
Lämnings-ID: L1943:8269
Riksantikvarieämbetets ID: Härkeberga 69:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Härkeberga
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:8269