Hällristning L1943:8117 i Härkeberga
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning i NÖ kanten och NÖ- sluttning av isrepad bergrygg med isrännor (N 15cg V-S 15cg Ö). Ytana är 10,1x2,7 m (NV-SÖ). Ristningen består av ca 6 skepp, 1 ring av älvkvarnar (solsymbol?),2 avlånga fördjupningar och ca 100 älvkvarnar. Skeppen är 0,25-0,6 m l. Tämligen grunt ristade. Ringen av älvkvarnar är 21 diam och består av 8 älvkvarnar med 1 älvkvarn i mitten, 3-4 cm diam och0,5-1 cm dj. De avlånga fördjupningarna är 16x10 cm och 10x5 cmsamt 1-2 cm dj. Älvkvarnarna är 34-9 cm diam, 0x5-3 cm dj. Två ärförenade med en ränna. Större delen av bergryggen är täckt av halm. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Härkeberga socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Bergrygg (NV-SÖ) i flack höjd, åkerholme."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5-6 m SV om åker och 5 m SÖ om åker."
Vill du se flera runstenar i Härkeberga socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.684241
Longitud: 17.164131
Lämnings-ID: L1943:8117
Riksantikvarieämbetets ID: Härkeberga 21:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Härkeberga
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:8117