Hällristning L1943:5211 i Gryta
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning: I brant sida mot SSÖ av flyttblock, 5x435 m (NV-SÖ) och 3,5 m h. Ytan är 1,45x1,35 m. Ristningen består av 2 skeppoch 6 älvkvarnar. Skeppen är 1,05 och 0,9 m l. Djupt ristade, 0,05-0,1 cm dj. Bägge har bemanningsstreck. Älvkvarnarna är 5-7 cm diam och 0,05-0,1 cm dj. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gryta socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flyttblock. Låg moränförhöjning i lermark. Åkerholme."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m V om åkerkant, 3 m NNV om åkerkant (ÖNÖ-VSV) 8 m V 10cg N omåkerknä."
Vill du se flera runstenar i Gryta socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.763121
Longitud: 17.367677
Lämnings-ID: L1943:5211
Riksantikvarieämbetets ID: Gryta 14:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Gryta
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:5211