Hällristning L1943:5148 i Gryta
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning i den starkt N-sluttande översidan av flyttblock, 7x7 m och intill 2 m h. Ytan är 2,1x1 m (Ö 15cg S-V 15cg N). Ristningen består av 1 skepp och 1 älvkvarn. Skeppet är 2,1 m l, tämligen djupt ristat. Älvkvarnen är 5,5 cm diam och 1 cm dj. Möjligen finnes flera figurer i närheten. Ristningsytan rengjord från mossa och lava. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gryta socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Betesmark (beväxt med björkar)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"12 m SSÖ om järnvägsräls."
Vill du se flera runstenar i Gryta socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.749677
Longitud: 17.358729
Lämnings-ID: L1943:5148
Riksantikvarieämbetets ID: Gryta 42:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Gryta
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:5148