Hällristning L1942:8461 i Sparrsätra
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Stensättning, rund, 7 m diam och 0,4 m h. Övertorvad med i ytan och kanten enstaka stenar 0,2-0,5 m st. I mitten grop, 2,5 m diam, 0,2 m dj. Beväxt med flera rönnbuskar. 6 m V 30cg S om 1: 2)Hällristning, 15x7 m (VNV-ÖSÖ) bestående av 5 skepp och ca 54 (eller 62) älvkvarnar. Dessa är fördelade över berghällen enligt ovanstående detaljbeskrivning. 2) Hällristning, skeppsbild, 0,55 ml, samt 2 älavkvarnar 3-5 cm diam och 0,5-1 cm dj. 3,65 m Ö 40cgS om 2: 3) Hällristning, skeppsbild, 0,8 m l, 0,4 m S 30cg Ö om 3: 4) Hällristning, skeppsbild, 0,6 m l, 8,5 m Ö 20cg S om nr 4 är: 5) Hällristning, skeppsbild, 0,63 m l, 6 m V 31cg S om 5: 6) Älvkvarnsförekomst, 0,65x0,6 m (Ö-V), i block, 1,6x1,5 m (N-S) och1 m h med ca 10 älvkvarnar 4-7 cm diam, 0,3-2 cm dj. 2,5 m N om6: 7) Älvkvarnsförekomst 1,5x1 m (N-S) i berghäll, bestående av ca 30 älvkvarnar, 4-6 cm diam och 0,5-1,5 cm dj, samt ett par otydliga, rännformiga fördjupningar. Många av älvkvarnarna otydliga.5 m N 44cg Ö om 7: Uppgift om 8) Älvkvarnaar, 8 st. 2-3 cm diam 1-1,5 cm dj. Mosstäckhäll. 1,9 m Ö 10cg S om nr 2 är: 9) Skepp, 0,4 m l, grunt ristat. 10) Från nr 9 räknat är 0,06 m mot SV 1, 0,11 m mot SÖ, 1 älvkvarn, från nr 3 0,4 m ÖNÖ 1, från nr 4 0,6-0,75m mot VSV 3, 2,2-2,5 m ÖNÖ om nr 4 5, älvkvarnar, alla 4-7 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. Säkerligen fler hällristningar under mossan, som delvis går över några älvkvarnar. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Sparrsätra socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"1) Krön, 2-5+7-10) V-S-SÖ-sluttande häll 6) Strax S om krön 1-10) av kalbergsklack i odlad del. Hagmark med lövsly."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2) 11 m Ö 15cg N, om bod."
Vill du se flera runstenar i Sparrsätra socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.703174
Longitud: 17.003929
Lämnings-ID: L1942:8461
Riksantikvarieämbetets ID: Sparrsätra 4:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Sparrsätra
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:8461