Hällristning L1942:3582 i Litslena 🇬🇧
Foto av Hällristning L1942:3582 i Litslena
Foto av Hällristning L1942:3582 i Litslena
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,3x0,15 m (NNV-SSÖ) med 2 skepp, 43 och 62 cm l.Grovt ristade. I mot NNV sluttande häll. Tomtmark. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Litslena socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av berghäll, Häll- och moränmark. Tomtmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"130 m VNV om manbyggnaden på Tibble 3:2, 45 m ÖSÖ om smedja och24 m S om åkerkant (Ö-V)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.649043
Longitud: 17.238187
Lämnings-ID: L1942:3582
Riksantikvarieämbetets ID: Litslena 357:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Litslena
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/84c27391-9398-4ccf-b111-7cbecff9c17c