Hällristning L1942:3513 i Litslena
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 10x3 m (N-S) bestående av: 1) Hällristning i isränna (N 18cg V-S 18cg Ö) i östsluttning av bergrygg. Ytan är 2,5x2 m (N-S). Ristningen består av 2 skepp och ca 20 älvkvarnar. Skeppen är 0,60 resp 0,30 m l, tämligen grunt ristade. Älvkvarnarnaär 3-7 cm diam, 0,5-2 cm dj. Från fyra älvkvarnar utgår en ränna. Två av dessa rännor möts i nästa rät vinkel och bildar en T-formad figur. Några älvkvarnar är vittrade. 2,8 m S 40cg V om nr 1:2) Älvkvarnsförekomst i buktig översida av samma bergrygg. Ytan är 0,7-0,4 m (ÖNÖ-SVS). Förekomsten består av ca 7 älvkvarnar, 5-7cm diam, 1-1,5 cm dj. Endast en del av ytan befriad från jord. 2,5 m SSÖ om nr 2: 3) Älvkvarnsförekomst i svag östsluttning av samma bergrygg. Ytan är 55x7 cm (ÖSÖ-VNV). Förekomsten består av 3älvkvarnar 5,5-7 cm diam, 1 cm dj. Endast en del av ytan befriadfrån jord. Ca 1 m SV om nr 1 SSÖ änden är: 4) Älvkvarnsförekomst,i något NÖ sluttande översida av samma häll. Förekomsten bestårav 1 älvkvarn ca 3 cm diam och 1 cm dj. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Litslena socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av samt Ö sluttande bergrygg (NNV-SSÖ), betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 7 m V 30cg S om åkerkant (NNV-SS). Nr 3 43 m NNV om kraftledning."
Vill du se flera runstenar i Litslena socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.654084
Longitud: 17.281617
Lämnings-ID: L1942:3513
Riksantikvarieämbetets ID: Litslena 245:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Litslena
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:3513