Hällristning L1942:3407 i Litslena
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,35x0,8 m (NNV-SSÖ) med 2 skepp, 1 obestämbar figur och 2 älvkvarnar. Skeppen är 29-36 cm l. Den obestämbara figuren är 50 cm l, möjligen skepp eller djur. Älvkvarnarna är 5 cm diam och 1 cm dj. I mot N sluttande del av större häll i moränbunden betesmark. Se skiss i boken. Ej återfunnen. På besiktningen var ljusförhållandena mycket tåliga. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Litslena socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränmark. Betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"315 m NNV om manbyggnaden på Hällby 3:2, 15 m SSV om åkerhörn och 12 m Ö om gammalt åkerhörn (26 m Ö 10 S om ristn. nr 230)"
Vill du se flera runstenar i Litslena socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.654123
Longitud: 17.277057
Lämnings-ID: L1942:3407
Riksantikvarieämbetets ID: Litslena 346:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Litslena
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:3407