Hällristning L1942:3098 i Litslena 🇬🇧
Foto av Hällristning L1942:3098 i Litslena
Foto av Hällristning L1942:3098 i Litslena
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, i svag isränna (N 10cg V-Ö 10cg S) i Ö-sluttning av fast häll. Ytan är 0,70x0,70 m st (N-S) Ristningen består av1 skepp med ornament och bemanningsstreck samt 1 älvkvarn, 3,0 mdiam och 0,5 m dj. Djup ristning. 4,5 m V 30cg N om nr 1: 2) Hällristning i översida och svag V-sluttning av samma häll. Ytan är2,25x0,65 m (NNV-SSÖ). Ristningen består av 2 skepp och ca 6 älvkvarnar. Skeppen är 0,52 resp 0,2 m l, mycket grunt ristade och fragmentariska. Älvkvarnarna är 4-5 cm diam, 0,5-1,5 cm dj. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Litslena socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Mycket låg berghäll i flack moränhöjd, betesmark."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.657287
Longitud: 17.278447
Lämnings-ID: L1942:3098
Riksantikvarieämbetets ID: Litslena 283:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Litslena
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/5b3167ac-1a80-4f08-936e-d79d2c04d436