Hällristning L1942:3051 i Litslena
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning i brant NÖ-sluttning av skrovlig bergrygg. Ytanär (NV-SÖ). Ristningen består av 1 skepp och 25 älvkvarnar. Skeppet är 0,56 m l. Tämligen djupt ristat. Älvkvarnarna är 3-6 cm diam, 0,5-2 cm dj. 4 m om nr 1 NV ända är: 2) Älvkvarnsförekomst, isvagt välvd ovansida av fast häll, 2 älvkvarnar , 5 och 6 cm diam och 1 cm dj. Ytan är 0,8x0,7 m (NÖ-SV). 6 m SÖ om nr 2 är: 3) Älvkvarnsförekomst, i ojämn ovansida av samma berghäll, 4 älvkvarnar, varav 1 oval. De runda älvkvarnarna är 4-5 cm diam och 0,5-1,0 cm dj. Den ovala älvkvarnen är 6 cm l och 1,0 cm dj. Ytan är 0,85x0,05 cm (80-180cg). Vittrade. Ca 1,5 m 185cg om nr 3 är: 4) Älvkvarnsförekomst, i ojämn ovansida av fast häll, 1 älvkvarn, 5 cmdiam och 0,5 cm dj. Vittrad. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Litslena socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av bergrygg samt nästan lodrät del i ÖNÖ sidan av samma bergrygg, (NNV-SSÖ). Betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1) 28 m VSV om åker, 10 m SSÖ om stängsel. 2) 7 m 140cg om stängsel (40-240cg)."
Vill du se flera runstenar i Litslena socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.673347
Longitud: 17.25208
Lämnings-ID: L1942:3051
Riksantikvarieämbetets ID: Litslena 296:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Litslena
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:3051