Hällristning L1942:2955 i Långtora
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, i mot NÖ sluttande, ojämn, fast häll. Ytan är 5,5x1,5 m (N 40cg V-S 40cg Ö). Ristningen består av 2 skepp, ca 10 avlånga fördjupningar och ca 125 älvkvarnar. Skeppen är 0,48 och 0,88 m l. De avlånga fördjupningarna är 9x5-22x6 cm och 0,5-3 cm dj. Älvkvarnarna är 2,5-6,5 cm diam, 0,2-2 cm dj. Endast älvkvarnarna kunde ses vid besiktningstillfället. Hällen överväxt med mossa. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Långtora socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Berghäll i ÖNÖ kanten av flack höjd, betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m V om körväg."
Vill du se flera runstenar i Långtora socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.69112
Longitud: 17.161795
Lämnings-ID: L1942:2955
Riksantikvarieämbetets ID: Långtora 78:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Långtora
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:2955