Hällristning L1942:2931 i Litslena
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning 10x5 m (NNÖ-SSV) bestående av: 1) Hällristning i ojämn, sprucken översida och svag nordsluttning av tämligen hög berghäll med isrännor (N 15cg V-S 15cg Ö). Ytan är 4,25x3,80 m (NNV-SSÖ). Ristningen består av 2 skepp (ett osäkert), ca 8 fotsulor och ca 100 älvkvarnar. Skeppen är 0,5 resp 0,25 m l. De större skeppet är tämligen djupt, det mindre grunt ristat. Fotsulorna är 0,18-0,26 m l, tämligen grunt ristade. Älvkvarna är 3-4 cm diam, 0,5-0,25 cm dj. 3 m SV om nr 1: 2) Hällristning i stark SSV sluttning av samma häll. Ytan är 1,45x0,5 m (NV-SÖ). Ristningen består av ca 4 skepp och 1 älvkvarn. Skeppen är 0,2-0,7 m l, tämlingen grunt till tämligen djupt ristade. Älvkvarnen är ca 4 cm diam, 0,5cm dj. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Litslena socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Hög berghäll i svag moränhöjd. Betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"90 m VSV om väg, 15 m S 16cg om åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Litslena socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.653505
Longitud: 17.284664
Lämnings-ID: L1942:2931
Riksantikvarieämbetets ID: Litslena 242:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Litslena
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:2931