Hällristning L1942:2865 i Litslena
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning med 1 skepp, 73 cm l, grunt ristat. I mot NÖ svagt sluttande häll. 4,6 m VSV om nr 1 är: 2) Älvkvarnsförekomst,0,75x0,15 m (Ö-V) med 3 älvkvarnar, 4-5 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. I mot NÖ sluttande häll. 20 m V-VSV om nr 2 är: 3) Hällristning(?) med 1 skepp, 40 cm l, grunt och otydligt ristat. I mot N svagt sluttande häll. 3,9 m SV om nr 3 är: 4) Älvkvarnsförekomst, 0,35-0,05 m (N-S) med 2 älvkvarnar, 4-5 cm diam och 0,5-1,0 m dj. Iplan häll. 3,8 m NV om nr 4 är: 5) Älvkvarnsförekomst, 0,23x0,7 m(N-S) med 3 älvkvarnar, 5-7 cm diam och 0,5-1,5 m dj. I mot N svagt sluttande häll. Ej återfunnen. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Litslena socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Hällmark och f d betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"120 m Ö om manbyggnaden på Ullstämma 2:2, 24 m S-SSÖ om ägogräns, 17 m SV om åkerhörn och 5 m N om flyttblock med plan översida."
Vill du se flera runstenar i Litslena socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.642308
Longitud: 17.259269
Lämnings-ID: L1942:2865
Riksantikvarieämbetets ID: Litslena 371:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Litslena
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:2865