Hällristning L1942:2791 i Långtora
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, i N-sluttande, sprucken och repad fast häll.Ytan är 6,6x3,2 m (NV-SÖ). Ristningen består av ca 5 skepp, 1-2 solhjuloch ca 50 älvkvarnar. Skeppen är 0. ------ m l. Grunt ristade, (skeppen ej säkert konstaterade). Ett solhjul är tydligt, det andra otydligt. Grunt ristade. Älvkvarnarna är 4-8 cm diam, 0,5-2 cmdj. Ytan är mycket nött. Vid besiktning 1980 kunde endast älvkvarnar ses. Hällen var dock delvis övertäckt. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Långtora socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Låg berghäll i moränhöjd, gårdstomt."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"26 m NNÖ om NÖ knuten på manbyggnad, 3-4 m NV om NV knuten på bod (vedbod)."
Vill du se flera runstenar i Långtora socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.698898
Longitud: 17.17711
Lämnings-ID: L1942:2791
Riksantikvarieämbetets ID: Långtora 71:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Långtora
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:2791