Hällristning L1942:2713 i Långtora
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, med 1 skepp, 35 cm l. sänkt. I mot V sluttandehäll i N delen av bergrygg (Ö 25cg S). 4,8 m ÖSÖ om 1 är: 2) Älvkvarnsförekomst, 0,75x0,2 m (NV-SÖ) med 5 älvkvaranar, 3,5-5 cm diam och 0,5-1 cm dj. I översida av samma häll."Ändring Dnr 1744/71Besiktigad av Ö Hyenstrand 24/6-71 AB" Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Långtora socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Bergrygg. Betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"950 m VSV om Härkeberga station, 95 m VSV om väg, 50 m Ö om större brunn."
Vill du se flera runstenar i Långtora socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.690775
Longitud: 17.160416
Lämnings-ID: L1942:2713
Riksantikvarieämbetets ID: Långtora 113:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Långtora
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:2713