Hällristning L1942:2162 i Litslena 🇬🇧
Foto av Hällristning L1942:2162 i Litslena
Foto av Hällristning L1942:2162 i Litslena
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, i plan, svagt sluttande översida av fast häll. Ytan är 1,3x0,6 m (NNV-SSÖ). Förekomsten består av 1 skepp och 10 älvkvarnar. Skeppet är 0,35 m l. Grund ristning. Älvkvarnarna är 4-7 cm diam, 0,5-1,5 cm dj. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Litslena socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Låg häll i SSÖ kanten av trädgård."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m S 44cg Ö om SÖ kanten av boningshus. 7 m NNV om åkerkant (ÖNÖ-VSV)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.621418
Longitud: 17.197404
Lämnings-ID: L1942:2162
Riksantikvarieämbetets ID: Litslena 108:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Litslena
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/0074f98f-1be9-459b-acc8-04991f15f66c