Hällristning L1942:2148 i Litslena
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,7x1 m (VSV-ÖNÖ) med 2 skepp och 2 älvkvarnar. Ett av skeppen är 63 cm l, ett är på grund av bortfall av hällen endast delvis bevarat, 1 32 cm. Älvkvarnarna är 4-5-7 cm i diam och 0,5-1 cm dj. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Litslena socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SÖ delen av större skogbeväxt åkerbacke."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"45 m NÖ om åkerkant (NV-SÖ) 45 m NNV om ägogräns till Fiskvik 2:2, 39 m SV om åker och 350 m NNV om manbyggnaden till Fiskvik 2:2."
Vill du se flera runstenar i Litslena socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.646374
Longitud: 17.265437
Lämnings-ID: L1942:2148
Riksantikvarieämbetets ID: Litslena 382:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Litslena
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:2148