Hällristning L1942:1380 i Simtuna
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning i skrovlig, repad och sprucken men tämligen plan översida med två avsatser av flyttblock, 4,5x4 m och 2 m h. Ytan är 2,55x1,55 m (NNÖ-SSV). Ristningen består av 1 skepp och ca 20 älvkvarnar, varav skeppet och 3 älvkvarnar i avsatserna. Skeppet är 0,4 m l (Ö 15cg S-V 15cg N) och 0,32 m h. Djup ristning. Älvkvarnarna är 4-7 cm diam och 0,5-1 cm dj. Mycket vittrade. På åkerimpedimentet är nu upplagd stora odlingsstenar. Karlinders måttförteckning 1934 upptar 22 skålgropar, varav 1 otydlig. Orienteringsuppgifter: 19 m S 30cg Ö om åkerväg (V 30cg S-Ö 30cg N) vid en punkt 52 m Ö 30cg N om åkervägens mynning i landsväg. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Simtuna socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flyttblock i flackt åkerimpediment V om flack lerdal."
Vill du se flera runstenar i Simtuna socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.77763
Longitud: 16.953125
Lämnings-ID: L1942:1380
Riksantikvarieämbetets ID: Simtuna 75:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Simtuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:1380