Hällristning L1941:7774 i Vårfrukyrka
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 1,3x0,7 m (N-S) med 2 skepp, 2 älvkvarnar och 1oval försänkning. Skeppen är 44 och 53 cm l. Älvkvarnarna är 4-5cm diam och 0,5 cm dj. Den ovala försänkningen är 10x4 cm och 0,5 cm dj. Ca 1 m åt S är några bokstavsliknande figurer, sannoliktsentida. I mot N svagt sluttande, repig häll Skeppsbilden N om älvkvarnarna endast delvis iakttagen jämfört med skissen. Ca 0,6 mSÖ därom och i övre delen av mot NÖ sluttande naturlig ränna upptäckts 1 älvkvarn. 5 cm diam och 0,6 cm dj. Det N av skeppen ej återf. 1,55 m NÖ om 1 är: 2) Hällristning, 0,47x0,31 m (NV-SÖ), med 1 ring och 1 älvkvarn. Ringen är 13x15 cm diam och grovt och glest ristad. Älvkvarnen är 5 cm diam och 1 cm dj. Ej återf. vid 1980 års inventering. 3,9 m S-SSÖ om 1: 3) Älvkvarn, 5 cm diam, och0,5 cm dj. På det högsta partiet av hällen, nära kanten mot S. Ej återf. vid 1980 års inventering. Se bild i boken. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vårfrukyrka socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NV änden av bergrygg. Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m SÖ om vägkrön."
Vill du se flera runstenar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.619416
Longitud: 17.135927
Lämnings-ID: L1941:7774
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 200:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:7774