Hällristning L1941:7646 i Vårfrukyrka
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 8x8 m, med ca 10 skepp, 3 människofigurer, 2 djurfigurer, 1 figur med koncentriska cirklar, 1 rektangulär figur,4 fotsulor, 1 avlång fördjupning och ca 15 älvkvarnar, Skeppen är 28-125 cm l. Det största skeppet är välformat. Människofigurerna är 16-28 cm l. Djurfigurerna är 21 och 29 cm l. Den yttre av dekoncentriska cirklarna är 19 cm diam. Rektangulära figurer är 16x19 cm. Två fotsulor är konturristade, 27-28 cm l, och 2 helt förjdupade, 16,5 och 21 cm l. Den avlånga fördjupningen är 5x26 cmoch älvkvarnarna är 5-10 cm diam och 0,5-2 cm dj. Häll, översidaoch VSV sluttning. 2 m Ö om 1: 2) Hällristning, 0,95x0,35 m (NV-SÖ) med 2 skepp, 31 och 34 cm l. Det mindre skeppet djupt ristat.I mot Ö sluttande del av samma häll. Betesmark, 110 m Ö om manbyggnaden på Gånsta 2:1, 4 m NNV om väg. 11H2e EK 16.6 1927. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vårfrukyrka socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Häll i SV kanten av mindre bergplatå i flack moränparti NÖ om vid dalgång. Impediment."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m N 35cg V om körväg och 1-3 m Ö resp NNÖ om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.612959
Longitud: 17.123151
Lämnings-ID: L1941:7646
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 181:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:7646