Hällristning L1941:7639 i Vårfrukyrka
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 4x1,9 m (NV-SÖ) med 1 skepp, ca 70 älvkvarnar och 1 avlång fördjupning. Skeppet är 24 cm l. Älvkvarnarna är 4-11cm diam och 0,5-4 cm dj. 4 älvkvarnspar förenade med ränna. Denavlånga fördjupningen är 19x6 cm och 1 cm dj. I tämligen plan ovansida av låg häll. 2,3 m S om 1: 2) Hällristning, 0,55x0,4 m (VNV-ÖSÖ) med 1 fotsula och 4 älvkvarnar. Fotsulan är 23 cm l med hällband. 2 är förenade med ränna. I samma häll. Skogsbevuxen moränmark. 140 m SÖ-SSÖ om manbyggnaden på Norrby 1:2, 33 m SSÖ om SV hörnet av större uthus och 17 m NNV om rågång. Ett 30-tal älvkvarnar identifierade. Mellan nr 1 och 2 är 3 bågformiga rännor, parallella, 1 m l, 15-30 cm br och 5-15 cm dj, orienterade NV-SÖ. Finslipade, möjligen naturliga. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vårfrukyrka socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Plan moränmark i SV kanten av odlad dal. Skogsmark (blandskog)/hagmark (skogsbryn)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"140 m SÖ-SSÖ om manbyggnaden på Norrby 1:2, 33 m S 20cg Ö om SVhörnet av större uthus, 17 m NNV om rågång (och ägogräns, ÖNÖ-VSV."
Vill du se flera runstenar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.705266
Longitud: 17.033796
Lämnings-ID: L1941:7639
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 272:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:7639