Hällristning L1941:7518 i Vårfrukyrka
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 1,45x0,7 m (N-S) med 1 skepp och 3 älvkvarnar.Skeppet är 83 cm l, försänkt, djuptristat och välformat. Älvkvarnarna är 4-8 cm diam och 0,5-1 cm dj. I något isräfflad, låg häll.15 m NÖ om 1: 2) Hällristning, 4x1,25 m (NNÖ-SSV) med minst 12 skepp, 1 fotsula och 3 älvkvarnar. Skeppen är 27-76 cm l, några försänkta, några tämligen vittrade och otydliga. Fotsulan är 28 cml. Dessutoam finns några linjer. I låg häll. 19 m NÖ om 2: 3) Älvkvarnsförekomst, 2,9x0,35 m (VSV-ÖNÖ) med 7 älvkvarnar. I låg häll. Övermossad. 9,5 m Ö om 3, 1,5 m S om ovalt stenblock, 0,7 m hsamt 4-4,5 m NV om hällens SÖ kant. 4) Hällristning, 0,35x0,25 m(NÖ-SV) med 2 skepp, 27 och 32 cm l, samt 1 älvkvarn. I häll. Övermossad. Endast enstaka älvkvarnar sågs 1980 på de delvis övermossade hällarna. Eldning har förekommit i området. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vårfrukyrka socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S delen av bergsplatå på N sidan av dalgång. Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1) 20 m V om gamla manbyggnaden."
Vill du se flera runstenar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.618112
Longitud: 17.124693
Lämnings-ID: L1941:7518
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 207:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:7518