Hällristning L1941:7425 i Vårfrukyrka
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 10,6x7,2 m (NV-SÖ) med 7 skepp, 1 människofigur (?) och ca 120 älvkvarnar. Skeppen är 34-84 cm långa. Människofiguren (?) är 24 cm h. Älvkvarnarna är 4-18 cm diam och 0,5-3 cm dj.5 ävlvarnar förenade i kedja. En älvkvarn är 18x12 cm. Hällristningen troligtvis delvis förstörd pga att hällen används till eldningsplats. Hällen till större delen täckt av mossor, lavar och gräs. Ca 25 m V 10cg N därom finns på fornl reg:ts arkivkarta en markering. Inga skålgropar kunde heller upptäckas där. Se raä nr 253! Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vårfrukyrka socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krönet och sydsluttning av täml söndersprucket berg, betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"21 m S om väg, 13 m om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.617505
Longitud: 17.125603
Lämnings-ID: L1941:7425
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 238:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:7425