Hällristning L1941:7410 i Vårfrukyrka
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 0,9x0,4 m (Ö-V) med 1 skepp och 1-2 älvkvarnar. Skeppet är 30 cm l, otydligt och mycket grovt ristat. I mot Ö svagt sluttande del av flack bergrygg. 4,3 m VSV om 1: 2) Hällristning? med 1 otydligt, osäkert skepp, 40 cm l. I plan övre del avsamma berg. Skogsdunge. 85 m SV om manbyggnaden till Gånsta 8:1 och 15 m VSV om åkerhörn. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vårfrukyrka socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Bergrygg. Skogsdunge. Häll på ÖNÖ sidan av bergklack med moränavlagringar mellan sidodalgångar. Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"85 m SV om manbyggnaden till Gånsa 8:1, 15 m VSV om åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.613982
Longitud: 17.128167
Lämnings-ID: L1941:7410
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 259:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:7410