Hällristning L1941:7383 i Vårfrukyrka
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 6x4 m (N-S) med 1 skepp och ca 15 älvkvarnar. Skeppet är 40 cm l. Älvkvarnarna är 4-7 cm diam och 0,5-5 cm dj. I häll. Gårdsplan (50 m Ö om nu rivna manbyggnaden på Gånsta 2:1 och)4 m V om väg. 11H2e EK 1922. Flertalet älvkvarnar kunde ses på den nu delvis överväxta hällen 1980. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vårfrukyrka socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Låg berghäll (N-S) Fd på N delen av flack moränplatå mellan dalgångar."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m V om väg och 40 m NNV om vägskäl."
Vill du se flera runstenar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.612888
Longitud: 17.121969
Lämnings-ID: L1941:7383
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 179:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:7383