Hällristning L1941:7349 i Vårfrukyrka
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, bestående av 1 skepp 30 cm l. Grunt och otydligt.Se skiss i boken. Ej återfunnen, läget på hällen dock klart 1980. Begynnande överlavning. Bör kunna R-markeras pga tidigare dokumentation. På åkerholmen ställvis tjockare jordlager med kraftig gräsväxt. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vårfrukyrka socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"I mot V brant sluttande, ojämn häll i V delen av större, moränbunden åkerholme mellan böljande sidodalgångar."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"(200 m ÖNÖ om manbyggnaden till Gånsta 7:2) 6 m Ö om åkerkant. 3m NÖ om flyttblock i åkerkant (VSV)."
Vill du se flera runstenar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.611746
Longitud: 17.125066
Lämnings-ID: L1941:7349
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 246:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:7349