Hällristning L1941:7224 i Vårfrukyrka
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, övertäckt, med 1-2 ofullständiga skepp, ca 13 älvkarnar och ett par obestämbara linjer. 8 älvkvarnar ordnade i rad. Hällen nu rensad från röjningsstenar men är nästan helt täckt med jord och grus, i vilken spridda sädesax och gräs växer. Inga spår av ristningar synliga. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vårfrukyrka socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Låg häll på flack moränplatå i sidodalgång mot NÖ. Åkerimpediment Ö om åkerholme."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"220 m S om manbyggnaden till Gånsta 10:1, 115 m NÖ om landsväg och 10 m Ö 10cg N om åkerholme."
Vill du se flera runstenar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.615686
Longitud: 17.125567
Lämnings-ID: L1941:7224
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 245:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:7224