Hällristning L1941:7047 i Vårfrukyrka
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,8x1,8 m (Ö-V) med 7-8 skepp, 3 fotsulor, 1 djurfigur och ca 15 älvkvarnar. Skeppen är 22-65 cm l. Ett par är ofullständiga. 3-4 skepp är försänkta med smalt skrov. 2 skepp, varavdet ena med spantstreck, har 2 resp 1 bågformig förlängning på bemanningsstreck (lurblåsare). Fotsulorna är 18-27 cm l, enkelt utformade. 1 är försännkt. Djurfiguren är 35cm l. Älvkvarnarna är 4-8cm diam och 0,5-1,5 cm dj. I översida av låg, vittrad liten häll. Åker. 125 m ÖSÖ om manbyggnaden på Gånsta 8:1. 11H2e EK 5.7 1927. Se bild i boken. Endast kontroll av läget nedhugget. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vårfrukyrka socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Låg häll V-SV om sidodalgångar. Impediment i åkermark."
Vill du se flera runstenar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.614374
Longitud: 17.131406
Lämnings-ID: L1941:7047
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 190:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:7047