Hällristning L1941:6957 i Vårfrukyrka
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 5x2,8 m (Ö-V) med 4 skepp och 6 älvkvarnar. Skeppen är 56-75 cm l. I häll. Intill åkerkant. 17 m N om 1 ch 6 m Som gammal väg: 2) Hällristning, 1,6x1 m med 1 ofullständigt skepp, 50 cm l, och 3 älvkvarnar i häll. 1980 var båda hällarna övertäckta av lavar och mossor. Endast lägena granskade. Bör R-markeras pga tidigare dokumentation. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vårfrukyrka socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Hällar i V kantenav höjdplatå Ö om sidodalgång."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"25,5 m S 30cg Ö om väg och åkerhörn, 6 m NÖ om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.610675
Longitud: 17.127151
Lämnings-ID: L1941:6957
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 233:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:6957