Hällristning L1941:6929 i Vårfrukyrka
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristining, 2,1x0,9 m (ÖNÖ-VSV) med 2 skepp och ca 10 älvkvarnar. Skeppen är 30 och 38 cm l, försänkta. Dessutom finns ett osäkert skepp, 33 cm l. I mot V sluttande del av liten bergshöjd. Betesmark. 420 m NÖ om manbyggnaden på Gånsta 7:2, 90 m NÖ om landsväg och 40 m SÖ om väg. 11H2e EK 1922. 1980: Hällen öppen men delvis täkt av mossor och lavar. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vårfrukyrka socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"V-sluttande häll på NV sidan av bergplatå mellan flacka sidodalgångar. Se bild i boken!"
Vill du se flera runstenar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.613917
Longitud: 17.127197
Lämnings-ID: L1941:6929
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 187:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:6929