Hällristning L1941:6850 i Villberga
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 1x0,4 m (NÖ-SV) med 1 skepp, 1 avlång fördjupning och 2 älvkvarnar, 4,5 cm diam och 0,5-1 cm dj. Skeppet är 40 cm l, grunt ristat. Den avlånga fördjupningen är 13x9 cm och 1 cmdj. I mot V sluttande plan del i S kanten av häll. 15 m 310cg om1: 2) Älvkvarnsförekomst, 0,58x0,07 m (Ö-V) med 3 älvkvarnar. 1 liten, låg häll. Betesmark 650 m V-VNV om manbyggnaden på Grillby2:7, 90 m VSV-V om åkerhörn och 70 m N om åkerkant. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Villberga socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"V-sluttande låg häll i svagt S-sluttande moränmark. Betesmark."
Vill du se flera runstenar i Villberga socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.626337
Longitud: 17.235592
Lämnings-ID: L1941:6850
Riksantikvarieämbetets ID: Villberga 58:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Villberga
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:6850