Hällristning L1941:6766 i Vårfrukyrka
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 0,8x0,8 m med 2 skepp, 1 obestämbar figur och 4 älvkvarnar. Skeppen är 60-75 cm l, grunt ristade. I mot V sluttandehäll. Betesmark. 400 m N om manbyggnaden på Gånsta 2:1, 60 m VSVom landsväg och 15 m Ö om åker. Ek 30.7 1927. Den vittrade och repiga hällen var delvis mossbelupen och inga spår av ristningarnavar synliga. Läget dock idenfifierat. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vårfrukyrka socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"V-sluttande häll på V sidan av större åkerholme."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"9 m N 20cg V om nr 96:1 och 15 m Ö om åker samt 53 m VSV om landsväg."
Vill du se flera runstenar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.616609
Longitud: 17.120434
Lämnings-ID: L1941:6766
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 97:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:6766