Hällristning L1941:6695 i Villberga
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Villberga socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"1) Hällristning, 3,3x1,1 m (NNÖ-SSV) med i skepp och 8 älvkvarnar. Skeppet är 70 cm l, mycket grunt ristat. Älvkvarnarna är 4-6 cm diam och 0,5-1 cm dj. I mot V sluttande, tämligen plan, isrepadhäll. 13 m SÖ pm 1: 2) Älvkvarnsförekomst, 4,5x3,5 m med 30 älvkvarnar. Av dessa är 25 belägna inom 2x0,9 m (VNV-ÖSÖ) och är 4-8cm diam och 0,5-2,5 cm dj. Den största är med ränna förenad med mindre älvkvarn. I översida av mot N svagt sluttande häll. Betesmark. 620 m VNV-V om manbyggnaden på Grillby 2:7, 100 m N om åkerkant och 50 m VNV-V om åkerhörn. 26 m 80cg om nr 1 är 2) Hällristning, 3,9x1,3 m (NNV-SSÖ) med 9 skepp, 2 fotsulor och 20 älvkvarnar. Skeppen är 22-35 cm l, ett par grunt ristade. Fotsulorna är 22och 20 m l. I låg häll. Betesmark. 590 m VNV-V om åkerkant och 20m VNV om åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Villberga socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.626441
Longitud: 17.236899
Lämnings-ID: L1941:6695
Riksantikvarieämbetets ID: Villberga 57:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Villberga
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:6695