Hällristning L1941:6440 i Villberga
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Skärvstenshög 8 m diam och 0,4 m h. Övertorvad och tuvig. 3 mNNV om nr 1 är: 2) Skärvstenshög 8 m diam och 0,6 m h. Övertorvad. I mitten ca 5 stenar 0,5-0,9 m st. Beväxt med några tallar runt kanten. 13 m NÖ om nr 2 är: 3) Hällristning, 1,2x0,6 m (N-S) med 1 skepp och 6 älvkvarnar. Skeppet är 32 cm l och har lågt skrov. I översida och nordöstsluttning av låg häll. 6,3 m 30cg om 3 är: 4) 4) Älvkvarnsyta, 2,2x0,4 m (NNV-SSÖ) med 7 älvkvarnar samt oval fördjupning. Den ovala fördjupningen är 12x4 cm och 0,5 cm dj. Dessutom finns en otydlig linje, möjligen fragmentariskt skepp.I översida av låg häll. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Villberga socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Låg moränhöjd. Gammal betesmark nu skogplanterad med tall och gran."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m V om åkerhörn (nr 1)."
Vill du se flera runstenar i Villberga socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.629065
Longitud: 17.24469
Lämnings-ID: L1941:6440
Riksantikvarieämbetets ID: Villberga 12:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Villberga
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:6440