Hällristning L1941:6290 i Villberga
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 0,57x0,28 m (NNV-SSÖ) med 1 skepp och 1 älvkvarn. Skeppet är 57 cm l, grunt ristat. Älvkvarnen är 4 cm diam och1 cm dj. I mit V sluttande, tämligen jämn del av berg med isrännor. 12 m ÖNÖ om 1 är: 2) Hällristning med 1 skepp, 45 cm l (NNV-SSÖ), grunt ristat. I mot N tämligen starkt sluttande del av sammaberg. 2,2 mS-SSV om 2 är: 3) Älvkvarnsförekomst, 1,3x0,55 m (NV-SÖ) med 6 älvkvarnar, 5-8 cm diam och 1-2,5 cm dj. I välvd toppytaav samma berg. Park. 50 m ÖNÄÖ-Ö om manbyggnaden på Grillby 7:1,40 m NNV om åkerkant och 30 m S om stig. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Villberga socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Berghäll i flack moränhöjd. Gårdstomt, naturtomt."
Vill du se flera runstenar i Villberga socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.620167
Longitud: 17.226304
Lämnings-ID: L1941:6290
Riksantikvarieämbetets ID: Villberga 91:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Villberga
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:6290