Hällristning L1941:6159 i Villberga
Foto av Hällristning L1941:6159 i Villberga
Foto av Hällristning L1941:6159 i Villberga
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 5.6 x 4.3 m (Ö-V) bestående av 2 skeppsfigurer, 2 fotsulor och ca 20 älvkvarnar. Skeppen är 37 - 62 cm l, tämligen grunt ristade. Fotsulorna är 22 cm l, grunt ristade. 1 älvkvarn är 18 x 13 cm, övriga 4 - 10 cm diam och 0.5 - 3 cm dj. I repad och vittrad rygg och mot ÖNÖ sluttande del av häll. 5.8 m SV om, 2 älvkvarnar, 5 cm diam och 0.5 cm dj. I häll. Gemensam kartmarkering"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Villberga socken i Enköping kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"N - sidan av moränhöjd med berg i dagen. Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"31 m NNV om RAÄ nr 51:1"
Vill du se flera runstenar i Villberga socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.625228
Longitud: 17.248383
Lämnings-ID: L1941:6159
Riksantikvarieämbetets ID: Villberga 51:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Villberga
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:6159