Hällristning L1941:6108 i Villberga
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,25x0,6 m (NNÖ-SSV) med 1 skepp och 2 älvkvarnar4-5 cm diam och 0,5 cm dj. Skeppet är fragmentariskt, 40 cm l, och tämligen grunt ristat. I tämligen plan isrepad översida av häll. Endast delvis flilagd. Betesmark. 120 m Ö om manbyggnaden på Grillby 7:1 och 30 m N om åker. Anm: I området finns en nu övertäckt ristning med 1-2 skepp och ca 5 älvkvarnar. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Villberga socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Låg berghäll i flackt moränhöjd. Igenväxande betesmark."
Vill du se flera runstenar i Villberga socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.620041
Longitud: 17.227334
Lämnings-ID: L1941:6108
Riksantikvarieämbetets ID: Villberga 90:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Villberga
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:6108