Hällristning L1941:5881 i Villberga
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,7x1,5 m (NNV-SSÖ) med 1 skepp och 12 älvkvarnar.Skeppet är 40 cm l, tämligen grunt ristat. Älvkvarnarna är 4-8 cm diam och 0,5-2 cm dj. Två älvkvarnar hänger samman. I ytan är dessutom några obstämbara figurer. I skrovlig, välvk rygg av häll.Liten åkerholme. 730 m ÖNÖ om manbyggnaden på Grillby 7:1 (Grillby gård), 480 m VSV-V om manbyggnaden på Grillby 6:3 och 85 m NNV-N om V boningshuset på Grillby 10:6 (lägenheten Vilan). Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Villberga socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Berghäll i hagmark. F d åkerholme."
Vill du se flera runstenar i Villberga socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.622844
Longitud: 17.236825
Lämnings-ID: L1941:5881
Riksantikvarieämbetets ID: Villberga 64:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Villberga
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:5881