Hällristning L1941:3557 i Vallby
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning med 1 skepp och ca 20 älvkvarnar 4-6 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. Skeppet är 64 cm l, otydligt. I häll. Trädgård. 7 mV om boningshuset på Lilleberg 1:1 och 17 m Ö om väg. 11H1f. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vallby socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svag Ö-sluttning av moränmark med enstaka hällar i dagen. Trädgård."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"17 m Ö om väg, 4 m 315vg om boningshus, SV hörnet."
Vill du se flera runstenar i Vallby socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.585276
Longitud: 17.13932
Lämnings-ID: L1941:3557
Riksantikvarieämbetets ID: Vallby 17:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vallby
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:3557