Hällristning L1940:811 i Tillinge
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, undersökt och borttaget, i block 5,6x4,3x1,6 m bestående av 1 skepp och 1 skålgrop. Skeppet är 86 cm l och av dubbellinjetyp med spantstreck. Skålgropen är 9 cm diam och 2 cm dj. Belägna på blockets branta NNV-sluttning. (RAÄ dnr 326-413-2007)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tillinge socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m V om åkerhörn och 1 m SSÖ om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Tillinge socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.649106
Longitud: 16.990545
Lämnings-ID: L1940:811
Riksantikvarieämbetets ID: Tillinge 374
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Tillinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1940:811