Hällristning L1940:4313 i Tillinge
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning på block, 3,2x2,9x1,2 m, bestående av 2 skepp, 1 människofigur, 1 obestämbar figur, 2 fragment, 3 rännor och 12 skålgropar. Skeppen är 32-150 cm l och av dubbellinjetyp varav 1 med bemanningsstreck. Fragmentariska. Människofiguren är 13 cm l av strecktyp med en arm. Den obestämbara figuren är 17x31 cm. Fragmenten är 42-67 cm l och troligen fragment av skeppslinjer. Rännorna är 10-50 cm l, 1 utgår från en skålgrop. Skålgroparna är 3-5 cm i diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på blockets plana SÖ-sluttning. (Raä dnr: 321-4375-2008) - -"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tillinge socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Åkerholme."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"20 m SSV om åkerkant. 25 m N om väg."
Vill du se flera runstenar i Tillinge socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.648643
Longitud: 17.004769
Lämnings-ID: L1940:4313
Riksantikvarieämbetets ID: Tillinge 416
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Tillinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1940:4313