Hällristning L1939:5690 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,4x1,1 m (N-S) bestående av 3 skepp, 1 fragment och 4 skålgropar. Skeppen är 20-48 cm l, 2 av dubbellinjetyp varav 1 fragmentariskt, 1 skepp är helt uthugget. Fragmentet är 8 cm l. Skålgroparna är 3-6 cm i diam och 0,5-l cm dj. Påträffade vid specialinventering 2012-14. (Dnr RAÄ-2018-2783)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"På SV-sluttning av låg hällrygg i betesmark.."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.595304
Longitud: 17.146505
Lämnings-ID: L1939:5690
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 616
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1939:5690