Runsten L1974:6907 i Eksjö
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit 1,56 m hög, 0,6 m bred vid basen (SSÖ-NNV) och 0,25 m bred vid toppen samt 0,45 m tjock. Ristningen vetter mot V, runorna är 7 - 9 m höga. De är ristade på en slinga som utformats till ett rundjur, vars huvud har nacktofs, långsträckt mandelformigt öga och lång uppåtrullad överläpp. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:" ... göra denna bro efter Klint, sin son. Gud hjälpe hans ande." Uppmålad 1966."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Eksjö socken i Eksjö kommun (Jönköpings län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Bergshöjd med morän ovan å. Park."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"30 m SÖ om port till vattentorn. 20 m SÖ om vägskäl (stigar)."
Vill du se flera runstenar i Eksjö socken eller Eksjö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.668721
Longitud: 14.978955
Lämnings-ID: L1974:6907
Riksantikvarieämbetets ID: Eksjö 27:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Eksjö
Socken: Eksjö
Riksantikvarieämbetets information: » L1974:6907