Runsten Sm130, L1974:6311 i Eksjö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Jarpr lét reisa ... eptir Sibba, bróður sinn, ok brú gera ... Sibbi ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 2,07 m hög och 1,30 m bred (Ö-V) och 0,4 m tjock. Avsmalnande uppåt. Ristingen vetter åt S. Längs stenens kant är en runslinga med runor, 0,13 - 0,21 m höga. Runslingan avslutas med ett rundjur, med mandelformigt öga, som biter sig i svansen. Stenen bär en inskrift från 1000-talet e.kr och lyder enligt Smålands runinskrifter:"Järp lät resa... efter Sibbe, sin broder, och göra bro ... Sibbe..." Stenen påträffades 1887 i samband med rivning av Eksjö gamla kyrka. Stenen var redan då delad i två hälfter, som låg på olika håll. Uppmålad 1966. Uppmålad 1982."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Eksjö socken i Eksjö kommun (Jönköpings län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m V om hörn (SV) av södra sidoskeppet."
Vill du se flera runstenar i Eksjö socken eller Eksjö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.667103
Longitud: 14.971723
Lämnings-ID: L1974:6311
Riksantikvarieämbetets ID: Eksjö 28:1
Sveriges runinskrifter: Sm130, (Smålands runinskrifter))
Plats: Eksjö kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Röd grovkornig granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Eksjö
Socken: Eksjö
Riksantikvarieämbetets information: » L1974:6311