Runsten SmSvS1973;4, L1973:6646 i Mellby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Geirmundr lét gera gera kuml þetta eptir Auðelfi ok Varin, Vénjótr eptir Tryggulf, fôður sinn. Guð hjalpi ônd þeira. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, rödaktig granit, 2,25 m hög. Nuvarande höjd över markytan, 1,72 m hög, 1,13 m bred (SSÖ-NNV) och 0,52 m tjock. Runhöjd, 7 - 10 cm. Ristningen vetter mot VSV och är på flera ställen svårt vittrad. Runstenen påträffades vid restaurering av kyrkan 1968. Skyltad med RAÄ:s US-skylt. Runinskriften är svårläst men SBF Jansson tolkar den som:"Germund lät göra detta minnesmärke efter Ödälv och Varin, Vinjut efter Tryggulf, sin fader. Gud hjälpe deras ande.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Mellby socken i Eksjö kommun (Jönköpings län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Gräsmatta på kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m S om SV hörnet av vapenhus."
Vill du se flera runstenar i Mellby socken eller Eksjö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.556034
Longitud: 15.108668
Lämnings-ID: L1973:6646
Riksantikvarieämbetets ID: Mellby 19:1
Sveriges runinskrifter: SmSvS1973;4,
Plats: Mellby kyrka
Placering: På kyrkogården.
Föremål: Runsten
Material: Rödaktig granit
Runristare: Samma som gjort Sm 143.
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Eksjö
Socken: Mellby
Riksantikvarieämbetets information: » L1973:6646