Runsten L1973:6632 i Mellby ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1973:6632 i Mellby
Foto av Runsten L1973:6632 i Mellby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sveinn ger√įi kuml eptir Fastmund(?)/Vestmund(?), f√ī√įur sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,4 m h√∂g, 0,98 m bred (S-N) vid basen och intill 0,5 m tjock. Runh√∂jd 8 - 13 cm. Ristningen vetter mot √ĖN√Ė. Grovkornig sten med plan framsida och vinkelformad baksida. Omgiven av j√§rnstaket p√• fyra stenstolpar i h√∂rnen. Skyltad med RA√Ą:s Us-skylt. Enligt Sm√•lands runinskrifter finns ett S:t Georgskors inhugget mitt p√• den runristade ytan och inskriften lyder:"Sven gjorde v√•rden efter ...-mund, sin fader." Lagad, rengjord och uppm√•lad 1964. Uppm√•lad 1982. Uppm√•lad 2004."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Mellby socken i Eksjö kommun (Jönköpings län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"√Ė kanten av l√•g mor√§nplat√•. Skogsmark (gles ung blandskog/hagmark)."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m VSV om v√§gb√∂j (NNV-SS√Ė) och 7 m √Ė om kraftledning (N-S) samt8 m N√Ė om m√∂te mellan kraftledningar."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.528665
Longitud: 15.089629
Lämnings-ID: L1973:6632
Riksantikvarieämbetets ID: Mellby 7:1
Sveriges runinskrifter: Sm142 (Smålands runinskrifter))
Plats: Värneslätt
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Grå gnejsig granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Eksjö
Socken: Mellby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/8948e1e0-f248-4a51-a194-db9e0096b8c3