Runsten L1973:6004 i Mellby ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1973:6004 i Mellby
Foto av Runsten L1973:6004 i Mellby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Geirmundr l√©t gera kuml eptir ...geir, f√ī√įur sinn. Gu√į hjalpi √īnd hans. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gr√•aktig gr√∂nsten, 1,3 m h√∂g, 0,75 m bred och 0,25 - 0,35m tjock. Runh√∂jd 5 - 11 cm. Vid 1987 √•rs inventering, omkullfallen mot SS√Ė med texten upp√•t. Stenen var omkullfallen redan √•r 1986, enligt skrivelse. Postament av n√•gra stenar, 0,1 m stora. Skyltad med RA√Ą:s Us-skylt. Enligt Sune Carlsson, V√§rne, hittade hans far stenen √•r 1921 och denna blev registrerad √•r 1928. Enligt Sm√•lands runinskrifter √§r stenen av intresse genom sin placering vid en forntida v√§g, som alltj√§mnt avtecknar sig i terr√§ngen. Enligt Sm√•lands runinskrifter st√•r stenen rest p√• fyndplatsen och inskriften lyder:"Germund l√§t g√∂ra v√•rden efter ...-ger, sin fader. Gud hj√§lpe hans ande." Besiktigad och uppm√•lad 1964. Uppm√•lad 2004."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Mellby socken i Eksjö kommun (Jönköpings län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SS√Ė √§nden av l√•g sedimentrygg (NNV-SS√Ė) i N kanten av sankmark. √Ökermark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"18 m N om åkers SSV hörn (ca 22 m N om hörndiket)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.525284
Longitud: 15.08884
Lämnings-ID: L1973:6004
Riksantikvarieämbetets ID: Mellby 6:1
Sveriges runinskrifter: Sm143 (Smålands runinskrifter))
Plats: Värneslätt
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Grönsten (kloritserad diabas)
Runristare: Samma som gjort Sm SvS1973;4.
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Eksjö
Socken: Mellby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/909123c7-4ce4-45ea-8090-6bdbe543e988