Runsten Sm143, L1973:6004 i Mellby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Geirmundr lét gera kuml eptir ...geir, fôður sinn. Guð hjalpi ônd hans. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gråaktig grönsten, 1,3 m hög, 0,75 m bred och 0,25 - 0,35m tjock. Runhöjd 5 - 11 cm. Vid 1987 års inventering, omkullfallen mot SSÖ med texten uppåt. Stenen var omkullfallen redan år 1986, enligt skrivelse. Postament av några stenar, 0,1 m stora. Skyltad med RAÄ:s Us-skylt. Enligt Sune Carlsson, Värne, hittade hans far stenen år 1921 och denna blev registrerad år 1928. Enligt Smålands runinskrifter är stenen av intresse genom sin placering vid en forntida väg, som alltjämnt avtecknar sig i terrängen. Enligt Smålands runinskrifter står stenen rest på fyndplatsen och inskriften lyder:"Germund lät göra vården efter ...-ger, sin fader. Gud hjälpe hans ande." Besiktigad och uppmålad 1964. Uppmålad 2004."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Mellby socken i Eksjö kommun (Jönköpings län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SSÖ änden av låg sedimentrygg (NNV-SSÖ) i N kanten av sankmark. Åkermark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"18 m N om åkers SSV hörn (ca 22 m N om hörndiket)."
Vill du se flera runstenar i Mellby socken eller Eksjö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.525284
Longitud: 15.08884
Lämnings-ID: L1973:6004
Riksantikvarieämbetets ID: Mellby 6:1
Sveriges runinskrifter: Sm143, (Smålands runinskrifter))
Plats: Värneslätt
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Grönsten (kloritserad diabas)
Runristare: Samma som gjort Sm SvS1973;4.
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Eksjö
Socken: Mellby
Riksantikvarieämbetets information: » L1973:6004