Runsten L1973:1055 i Hult ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1973:1055 i Hult
Foto av Runsten L1973:1055 i Hult
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,4 m h√∂g, 0,6 m bred (√Ė-V) och 0,5 m djup. Avsmalnande upp√•t. Runh√∂jd 9 - 12 cm. Texten vetter mot N. Enligt Sm√•lands runinskrifter lyder inskriften:"Gudfast reste denna sten efter Gunnar, sin fader." Uppm√•lad 1984. Uppm√•lad 2004."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hult socken i Eksjö kommun (Jönköpings län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"I trädgård, på gräsmatta."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m √Ė om S√Ė h√∂rnet av r√∂d mang√•rdsbyggnad."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.580237
Longitud: 15.14488
Lämnings-ID: L1973:1055
Riksantikvarieämbetets ID: Hult 24:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Eksjö
Socken: Hult
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/d8a72cb4-9c73-4684-915b-456222b463c7